Instalacja 39,9 kW w Olecku

Więcej informacji wkrótce.