FAQ

1. Czym zajmuję się firma Invest Solar?
Spółka przygotowuje projekty pod kątem wymogów administracyjnych i technicznych, doprowadzeniem ich do etapu realizacji oraz zarządzaniem wybudowanymi elektrowniami.

2. Jakie wymagania musi spełniać działka pod instalację farmy fotowoltaicznej?
Powierzchnia terenu – min. 2 ha (dopuszczalne są działki bezpośrednio sąsiadujące ze sobą, jednakże łącznie muszą posiadać wcześniej podaną powierzchnię) Minimalna szerokość działki (w linii wschód – zachód) – 60 m Bliskość sieci średniego napięcia (15kV) – sieć w odległości nie większej niż 500 m Działki bez planu zagospodarowania przestrzennego
Klasa gruntu – grunty rolne o klasie IV, V i VI. Ukształtowanie gruntu – płaski lub nieznacznie nachylony (w kierunku południowym). Działka bez drzew i zabudowań – dopuszczane jedynie drzewa i krzewy możliwe do wycięcia. Grunt położony poza obszarami NATURA 2000, Obszarami Chronionego Krajobrazu, Parkami Narodowymi, Rezerwatami Przyrody itp


3. W jaki sposób można wysłać zgłoszenie?
Zgłoszenie można wysłać za pomocą poczty elektronicznej, biuro@investsolar.pl. Dane, które są niezbędne do weryfikacji działki to:

Numer ewidencyjny gruntu
Powierzchnia (min. 2 ha)
Klasa gruntu (IV, V lub VI)
Nazwa miejscowości
Nazwa gminy
Nazwa powiatu i województwa
Prosimy zwrócić uwagę na poprawność wypełnianych danych, co pomoże nam w szybki sposób sprawdzić, czy Państwa grunt spełnia wymogi dzierżawy. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt telefoniczny.

4. Co Państwo zyskają podpisując umowę dzierżawy z firmą Invest Solar ?
Jeśli chodzi o warunki dotyczące umowy dzierżawy, najważniejsze z nich to:

Wynagrodzenie w wysokości 8.000 zł rocznie za każdy hektar gruntu wykorzystany do eksploatacji elektrowni słonecznej
Stały przychód przez okres 29 lat
Możliwość korzystnego zagospodarowania gruntów słabszej klasy

5. Jakie są korzyści z energetyki słonecznej?
Budowa instalacji fotowoltaicznych niesie ze sobą korzyści finansowe zarówno dla właścicieli nieruchomości, na których są one realizowane, jak i dla gmin
Realizacja farm fotowoltaicznych w żaden sposób nie oddziałuje negatywnie na środowisko, a na etapie eksploatacji elektrowni brak jest jakichkolwiek uciążliwości w zakresie hałasu
Inwestycja nie powoduje konfliktów społecznych
Gminy, na obszarze których wybudowane zostały farmy słoneczne postrzegane są jakie nowoczesne.


6. Jaki jest czas trwania umowy?
Umowa zostaje zawarta na czas określony 29 lat i 11 miesięcy

7. Czy umowa dzierżawy jest poświadczona notarialnie?
Podpis pod umową musi być poświadczony notarialnie, stąd konieczność wizyty u notariusza, aby poświadczyć autentyczność Państwa podpisu. Koszt notariusza ponosi firma Invest Solar.

8. Kiedy otrzymają Państwo czynsz dzierżawny?
Pełna płatność za dzierżawę rozpoczyna się w momencie przekazania gruntu na potrzeby rozpoczęcia budowy elektrowni słonecznej. Czynsz płatny jest w ciągu 45 dni od dnia zgłoszenia przez Spółkę gotowości rozpoczęcia budowy danej inwestycji. Czynsz dzierżawny wyliczony będzie tylko od wykorzystanego obszaru pod farmę fotowoltaiczną (1,8-2,2 ha).

9. Czy roczna kwota czynszu dzierżawnego jest waloryzowana?
Tak, kwota czynszu jest waloryzowana według wskaźnika GUS.

10. Kto płaci podatki?
Do zapłaty wszystkich opłat i podatku od nieruchomości, którymi obciążony jest grunt ze względu na przedsięwzięcie budowlane oraz eksploatację Elektrowni Słonecznej zobowiązana jest Spółka. W przypadku, gdy Wydzierżawiający jest płatnikiem dochodowym, bądź rolnikiem ryczałtowym to od kwoty 8000 zł musi zapłacić podatek w wysokości zależnej od sposobu rozliczania się z Urzędem Skarbowym.

11. Co się dzieje z gruntem po zakończeniu umowy?
Po zakończeniu umowy dzierżawy, firma zobowiązuję się do usunięcia inwestycji z powierzchni gruntu.

Misją strategiczną naszej firmy jest opracowanie koncepcji własnego innowacyjnego produktu i wdrożenie go do sprzedaży. Jednym z pomysłów jaki chcemy wdrożyć jest opracowanie systemu zasilania hybrydowego z odnawialnych i nie wyczerpywalnych źródeł energii dedykowanych dla wszelkich oznaczeń drogowych, lamp przydrożnych, banerów reklamowych itp. Po osiągnięciu zamierzonego celu do produktu opracowany zostanie innowacyjny system zarządzania, który pozwoli na monitorowanie pracy naszych urządzeń.

Po ponad rocznej działalności jesteśmy liderem w woj. Warmińsko Mazurskim w projektowaniu instalacji fotowoltaicznych dachowych i naziemnych wykonaliśmy wiele inwestycji bardzo zaawansowanych technologicznie. Park Naukowo technologiczny w którego skład wchodzimy pozwla nam sięgać po najlepszych fachowców w Polsce, dzięki czemu firma Solvet rozwija się dynamicznie.